مقاله واسپارگاه های دیجیتال انجمن های علمی جهان با دسترسی آزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: واسپارگاه های دیجیتال انجمن های علمی جهان با دسترسی آزاد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واسپارگاه دیجیتال با دسترسی آزاد
مقاله حسابرسی و تایید آرشیوهای مطمئن: معیارها و سیاهه
مقاله مرکز کتابخانه های تحقیقاتی آمریکا
مقاله انجمن علمی
مقاله قابلیت اطمینان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی دیزجی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن واسپارگاه های دیجیتال انجمن های علمی جهان که به رایگان در دسترس کاربران هستند.
روش/ رویکرد پژوهش: قابلیت اعتماد هجده واسپارگاه به وسیله ابزار « حسابرسی و تایید آرشیوهای مطمئن: معیارها و سیاهه » متعلق به مرکز کتابخانه های پژوهشی آمریکا بررسی و طبق طرح نمره دهی همان مرکز، میزان آن مشخص شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.
یافته ها: در سطح زیرساخت سازمانی، تنها واسپارگاه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استرالیا (۵٫۵۵ درصد) اطمینان پذیری خیلی زیاد و سه واسپارگاه (۱۶٫۶۶ درصد) اطمینان پذیری خیلی کم دارند. در سطح مدیریت اشیای دیجیتال، سه واسپارگاه (۱۶٫۶۶ درصد) کتابخانه دیجیتال تگزاس، مرکز پژوهش های تاریخی انجمن تاریخی کانزاس و انجمن بین المللی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی آبزیان و علوم دریایی، اطمینان پذیری خیلی زیاد و پنج واسپارگاه (۲۷٫۷۷ درصد) اطمینان پذیری خیلی کم دارند. در سطح زیرساخت فنی، واسپارگاه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استرالیا (۵٫۵۵ درصد) اطمینان پذیری خیلی زیاد و نه واسپارگاه (۵۰ درصد)، میزان اطمینان پذیری خیلی کم دارند.
نتیجه گیری: بین امتیازات واسپارگاه ها در سه سطح زیرساخت سازمانی، مدیریت اشیای دیجیتال و زیرساخت فنی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.