سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین زلکی بدیلی – کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک
غلامعباس صیاد – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدابراهیم حسینی – سازمان آب و برق خوزستان
کاظم حمادی –

چکیده:

درکاربرد مدلها توجه نسبتا کمی به بررسی اهمیت عدم قطعیت که تغییر پذیری درمقادیر پارامترهای ورودی را پیش بینی می کند شده است مدلهای هیدرولوژی به پارامترهای ورودی زیادی نیاز دارند که با قطعیت کامل معلوم نیستند به خاطر این عدم قطعیت مدلها قادر به توصیف دقیق فرایندهای هیدرولوژیک و شیمیایی تحت شرایط طبیعی نمی باشند دراین مطالعه از مدل SWAT به منظور شبیه سازی جریان درحوضه آبخیز سد مارون استفاده گردید مدل برای دوره زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۴ اجرا و بررسی عدم قطعیت با استفاده ازبرنامه SUFI-2 انجام پذیرفت نتایج نشان داد مدل SWAT می تواند ابزار مناسبی برای شبیه سازی شدت جریان رودخانه باشد.