سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود آرامی فدافن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه چند روش ساده روندیابی سیل شامل روشهای ماسکینگام خطی ماسکینگام غیرخطی کانوکس، آت کین اصلاح شده و مقادیر اجرایی با روش موج دینامیکی در رودخانه کارون پرداخته شده است برای مقایسه از چندین معیار آماری استفاده گردیده است نتایج نشان میدهد در میان روشهای هیدرولوژیکی برای سیلابهای چند پیکه تنها روش ماسکینگام غیرخطی ازنتایج قابل قبولی برخوردار است در صورتی که برای سیلابهای تک پیکه روشها به نحو مناسبی عمل می نمایند به علاوه نتایج محاسبه شده توسط روشهای مورد مطالعه به طور قابل قبولی مشابه روش موج دینامیکی می باشد.