مقاله واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: واسنجی مدل CERES-Barley با استفاده از روش مدل سازی معکوس تحت شرایط کم آبیاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله کم آبیاری
مقاله مدل سازی معکوس
مقاله واسنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبابایی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سرایی تبریزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی بانسوله بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های شبیه ساز رشد محصولات کشاورزی با هدف درک واکنش گیاهان به تغییر شرایط محیطی و ارزیابی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه در جهت بهبود عملکرد محصول و کمک به استفاده بهینه از منابع آب و خاک مورد استفاده قرار می گیرند. ارزیابی عملکرد این مدل ها پیش نیاز کاربرد آنها در ارزیابی راه کارهای مدیریتی مختلف می باشد. در این مطالعه، مدل گیاهی CERES-Barley از مدل های موجود در بسته نرم افزاری DSSAT (نسخه ۴) با استفاده از روش مدل سازی معکوس و مدل PEST واسنجی گردید. این مطالعه، شامل ۱۱ تیمار با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آبی شامل (T100) 100، (T90) 90، (T80) 80، (T70) 70، (T60) 60، (T50) 50، (T40) 40، (T30) 30، (T20) 20، (T10) 10 درصد نیاز آبی گیاه بود. تیمار دیم نیز با دو آبیاری در زمان کاشت (۱۱ آبان) و اولین آبیاری بهاره (۲۰ فروردین) پیش از اعمال تنش (T0) بود. نتایج نشان داد که مدل CERES-Barley می تواند تا تیمار T50 این مقادیر را با دقتی مناسب شبیه سازی نماید. مقدار آماره SRMSE در تیمارهای بین T100 تا T50 برای شبیه سازی عملکردهای دانه، کاه و کل به ترتیب برابر با %۵٫۵، %۱۰٫۹ و %۳٫۶ بدست آمد. همچنین مقادیر R2 های مربوطه به ترتیب برابر با ۹۵%، ۶۹% و ۹۳% محاسبه شد.