سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میر علی حمیم اسکویی –
یوسف شرقی –
سید مرتضی نیرومند –

چکیده:

بدلیل هزینه های بالای حفره چاه ها جهت دستیابی مستقیم به اطلاعات مربوط به خواص پتروفیزیکی، داشتن روشهای جایگزین به منظور دستیابی به چنین اطلاعاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. وارون سازی لرزه ای به عنوان یکی از این روش ها همواره مد نظر کارشناسان بوده است. اهمیت وارون سازی لرزه ای به علت استفاده از داده های مختلفی چون اطلاعات لرزه ای و اطلاعات نگاره چاه و اطلاعات زمین شناسی است که با هم تلفیق شده و قدرت تفکیک و صحت مدل مخزن را بالا می برد. روش های مختلف به منظور وارون سازی داده های لرزه ای وجود دارد که صرفه نظر از جزئیات هر روش به دو بخش وارون سازی پیش از برانبارش و پس از برانبارش تقسیم می گردد. در این تحقیق، به عنوان مطالعه موردی داده های سه بعدی به همراه داده های چاه و افق های تفسیر شده یکی از میادین جنوب غربی ایران به عنوان اطلاعات ورودی بکارگرفته شده است و روش وارون سازی لرزه ای به روش اسپایکهای پراکنده که روش وارون سازی پس انبارشی است، بر آن اعمال گردیده است. وارون سازی با روش اسپایکهای پراکنده با طول پنجره ۲۵۶، فرکانس گرفته شده ۱۰ هرتز از مدل و پراکندگی ۸۰% نتایج مطلوبی داشت و در کنار دیگر روشهای وارون سازی پس برانبارشی اطلاعات با ارزشی را فراهم نمود.