مقاله واحد رساله در دوره دندانپزشکی چه نقشی دارد؟ بررسی دیدگاه دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: واحد رساله در دوره دندانپزشکی چه نقشی دارد؟ بررسی دیدگاه دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایان نامه
مقاله دانشجوی دندانپزشکی
مقاله استاد راهنما
مقاله فارغ التحصیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در نظام آموزش کشور، جایگاه پایان نامه رفع مشکلات پژوهشی است و ارائه پایان نامه به عنوان بخشی از محور تحقیقات کشور قرار می گیرد. با چنین نگرشی به پایان نامه تحصیلی، لازم است ارزشیابی دقیقی از اهداف، مراحل اجرایی، روند و بازده این واحد درسی توسط اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان به عمل آید تا امکان اصلاح و بازنگری برای ارتقای کیفیت آن فراهم شود. هدف از این مطالعه تعیین دیدگاه اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان دندانپزشکی مشهد در مورد واحد پایان نامه بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۴۸ نفر از اساتید راهنما، ۴۰ نفر از دانشجویان سال ششم و ۵۰ نفر از فارغ التحصیلان سال ۸۷ دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، سه پرسش نامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهشی به صورت توزیع فراوانی نسبی و میانگین، توصیف و سوالات مشترک با آزمون کروسکال والیس در سطح معنی داری ۵% مقایسه گردید.
یافته ها: میزان تاثیر پایان نامه در فعالیت های منجر به تولید و علوم پایه و افزایش مهارت ها و دانش حرفه ای متوسط ارزیابی شد و تاثیر آن در آموزش روش های تحقیق زیاد برآورد شد. دانشجویان و فارغ التحصیلان و اساتید در گذراندن یک پروژه تحقیقی مشترک در سال های آغازین تحصیل و گذراندن واحد آموزشی برای آشنایی با اهداف پایان نامه با یکدیگر موافق بودند. اساتید تاثیر نتایج پایان نامه در جامعه را بیشتر از فارغ التحصیلان تخمین زدند (P=0.03)، به علاوه اساتید با اختیاری کردن پایان نامه در مقایسه با دانشجویان و فارغ التحصیلان توافق کمتری داشتند (P=0.01).
نتیجه گیری: از آنجائی که در مورد پایان نامه های پژوهشی و تحقیقاتی هزینه و وقت بسیاری صرف می شود بهتر است از نتایج و پیشنهادات ارائه شده در این زمینه با در نظر گرفتن محدودیت های این مطالعه، استفاده بهینه گردد. همچنین به نظر می رسد بیشترین تاثیر در بهبود این روند با بازبینی قوانین، ایجاد تشکیلات سازمانی حمایت کننده به صورت فعال و جدی و مدیریت هدفمند موضوعات و فعالیت ها در این واحد، ایجاد خواهد شد.