سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی اکبری – کارشناس جمعیت هلال احمر استان گلستان

چکیده:

بدون تردید سیل در بررسی حوادث و سوانح طبیعی جزو بلایایی به حساب می اید که در زمان حادثه وسعت ودامنه آن چه از بعد جغرافیایی و چه از لحاظ اجتماعی انسانی بسیار وسیع است سیل چه قبل از وقوع آن و چه د رحین وقوع و بعد ان تدابیر و اندیشه های مقابله خاص خود را می طلبد استان گلستان نیز در طی چند ساله اخیر با سیلهای فراوانی چه بصورت محدود و چه به صورت وسیع درگیر بودهاست که نمونه بارز آن دو سیل مرداد ۸۰ و ۸۱ می باشدکه دامنه و وسعت عمل و تخریب آن برهیچ کسی در جای جای ایران و حتی جهان پوشیده نیست یکی از خسارات ناشی از سیل که د رجهت کاهش آن باید گام برداشت خسارات بعد از حادثه و به نوعی به اصل و ذات جاری شدن سیل مربوط نمی شود بلکه مربوطه به بعد از حادثه بوده که خدمات رسانی به کندی به سیل زدگان صورت می گیرد و چه بسا که دراین فاصله حرانی یعنی فاصله زمانی بین تشخیص و اقدام خدمات رسانی به موقع صورت نگرفته و خساراتی اعم ازاجتماعی – مناطق مسکونی زمینهای زراعی و افراد انسانی می تواند ناشی ازاین عامل باشد. نگارنده دراین مقاله به راهکارجهانی کاهش این خسارت پرداخته و ضمن معرفی واحد پاسخگویی اضطراری معتقد است با توجه به سیاستهای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر واحدهای ERU و به تبع آن واحدهای FACT,VCA به عنوان راه جامع و قدمی راسخ جهت پیشگیری از خسارات مذکور می باشد.