سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدزاهدشهر
زهره فولادپیکرحقیقی – مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران شیراز

چکیده:

دراین مقاله مقاومت الگوریتم واترمارکینگ تصویر درحوزه فرکانسی و با استفاده از ترکیب تبدیلهای موجک گسسته و کسینوسی گسسته سنجیده می شود تصویر اصلی با استفاده ازتبدیل موجک گسسته درسه سطح تجزیه می گردند زیرباندهای انتخاب شده به بلاکهای ۴×۴ تقسیم شده و پس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته فرکانسهای میانی برای درج واترمارک انتخاب میگردند واترمارک تصویری با ابعادی برابر با نصف ابعاد تصویر اصلی است صفحه بیتی اول واترمارک توسط تبدیل موجک گسسته سطح دو تجزیه شده و زیرباندهای سطح دوم به بلاکهای ۴×۴ تقسیم می شوندو پس از گرفتن تبدیل کسینوسی گسسته ضرایب فرکانس میانی تصویر اصلی توسط ضرایب فرکانس میانی واترمارک اصلاح می گردد این الگوریتم دربرابر حملاتمختلفی ا زجمله افزودن نویز فیلترکردن فشرده سازی برش چرخش و … آزمایش شده است که درهمه آنها واترمارک استخراج و مقاومت خوبی از خود نشان داده است.