سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید اروج پور – کارشناس ارشد شیمی آلی
رضا غیائی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
اکبر افشاراصل – کارشناس ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

بازیسیته ۳ گروه سوخت خودمشتعل شونده به روش محاسباتی تعیین و ارتباط آن با زمانهای تاخیر اشتعال اندازه گیری شده مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از برنامه G98 و مجموعه کدهای QM گرمای حاصل از خنثی شدن آمین آزیدها و مشتقات هیدرازین درفاز مایع در ترکیب با اسید نیتریک محاسبه گردید انرژی کشش پروتون PA برای خوشه های فاز گازی انواع سوختهای آمینی هیدرازینی و آمین آزیدی به روش DFT محاسبه شد انرژی کشش پروتون فاز گازی وابستگی بازیسیته به استخلاف را مشخص کرده اما ارتباط با زمان تاخیر اشتعال را بطور دقیق نشان نمیدهد تفاوت بین انرژی کشش پروتون جفت الکترون تنهای آزیدی درآلکیل آزیدها و آمین آزیدهای نظیر قابل توجه می باشد زنجیره اتیل متصل به گروه های آمینی و آزیدی عامل اصلی زمان تاخیر اشتعال DMAZ می باشد.