سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود خسروی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
کوهزاد رئیس پور – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی

چکیده:

رودخانه هیرمندازجمله بزرگترین رودخانههای افغانستان بوده که ازارتفاعات کوه بابا واقع درشصت کیلومتری غرب کابل سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی حدود ۱۴۰۰ کیلومتر به دوشاخه تقسیم میگردد که یک شاخه آن بطرف شمال و شاخه دیگر آن بطرف شمال غرب جریان می یابد شاخه شمالی آن که قسمتی از مرز میان افغانستان و ایران را تشکیل میدهد پس از آنکه ایالت نیمروز را آبیاری می کند به دریاچه هامون می ریزد شاخه دومی آن که بطرف شمال غرب جریان دارد وارد ایران شده و درچاه نیمه های سیستان ذخیره می شود این رودخانه همواره علت اصلی اختلافات میان ایران وافغنستان بوده است دردوره های مختلف دولت استعمارگرانگلیس به عنوان واسطه میان ایران و افغانستان اقدام به عقد قراردادهای مرزی مختلفی چون گلداسمیت ماکماهون ۱۳۱۷ ، ۱۳۳۰ کمیسیون دلتای رودهیرمند و قرار داد ۱۳۵۱ نمود که طی آن بخشهایی ازخاک ایران جدا و به افغنستان واگذار شده است رودهیرمند همواره مهمترین مساله درعقد این قرار دادها بوده که دراین قرارداده ها علاوه برمرز بندی بین ایران و افغانستان آب رودهیرمند نیز تقسیم بندی شده است.