سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد درویشی خاتونی – مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
علی محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه صنعتی زوریخ ETH-Zurich سوئیس
راضیه لک – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور

چکیده:

دریاچهی اورمیه بزرگترین دریاچهی فوق شور در جهان است آه در شمال غرب ایران، سرزمین آذربایجان واقع شده است آه یک حوضه بسته درون قاره ای مستقل است آه وسعتی حدود ۶٠٠٠ آیلومتر مربع با متوسط عمق ۶ متر دارد. شیمی اولیه آب های وارد شده به حوضه های بسته، متأثر از لیتولوژی سنگ ها و رسوباتی است که در معرض هوازدگی قرار می گیرند و مدت زمان ماندگاری آب های زیر زمینی درون سنگ های حوضه میباشد. جنس سازندهای زمین شناسی اطراف حوضه یکی از عوامل مهم در روند تکامل شورابه محسوب می شود. واآنش آنها با آب های موجود و ویژگی های آب ارتباط دارد. این امر موجب اختلاف در نسبتروند تکامل شورابه محسوب می شود. HCO3/Ca+Mg اولیه درمحلول می شود، آه عامل مهمی در روند تکامل شورابه محسوب می شود. از نظر هیدروشیمی منابع آب تامین آننده حوضه آبریز غالبا تیپ آلروره و سولفاته را نشان می دهد آه متاثر از لیتولوژی و سازندهای زمین شناسی اطراف دریاچه و حوضه آبریز می باشد و آب ورودی آن از رودخانههای دائمی و فصلی تامین میگردد.