سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی عباسیان – آزمایشگاه پژوهشی شیمی دانشگاه پیام نور تبریز
مریم شهپریان – آزمایشگاه پژوهشی شیمی دانشگاه پیام نور تبریز
سولماز اسمعلی شجاع بناب – آزمایشگاه پژوهشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مرتضی میرزایی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در پژوهش حاضر واکنش هیدروکسیل دار کردن پلی پروپیلن ایزوتاکتیک توسط معرف فعال کننده اتانول آمین درحضور مالئیک انیدرید به عنوان اصلاح کننده سطح پلیمر و آغاز گر بنزوئیل پراکساید انجام شد ساختار پلیمر اصلاح شده حاصل از طریق طیف سنجی H NMR,FT-IR بررسی شد همچنین حلالیت پلیمر اصلاح شده حاصل در برخی از حلالهای متداول آلی از جمله زایلن بهبود یافت.