سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن حسن زاده – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بیرجند
امین فردوس آرا – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
محبوبه برزگری – کارشناس مکانیک سیالات

چکیده:

سال۲۵۰ از اختراع ماشین بخار آغازگر عصر سوختهای فسیلی می گذرد و آغاز این عصر تخریب روزافزون محیط زیست را به دنبال داشته است انتشار گازهای Nox,CO ها هیدروکربنهای نسوخته و غیره از جمله پیامدهای منفی این عصر می باشد اما آنچه که بیش از همه محققان را به چاره جویی واداشته انتشارمیلیونها تندی اکسید کربن درجو زمین است که پدیده گرمایش زمین از آثار مستقیم انتشار این گاز می باشد تبعات جبران ناپذیر گرمایش زمین از یک سو و پایان پذیر بودن سوختهای فسیلی از سوی دیگر دو عاملی هستند که انسان را ملزم به یافتن حاملهای انرژی جدید و مبدلهای انرژی کارآمدر می سازد دراین مقاله به بررسی معضل انتشار دی اکسید کربن ناگزیری از روی آوردن به هیدروژن ذکر برخی روشهای تولید این گاز و درنهایت به بررسی ویژگیهای پیل های سوختی به عنوان مبدلهای انرژی سازگار با محیط زیست پرداخته می شود.