سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا عبدی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:

پلایای میقان به فرم حوضه درون قاره ای بسته ای می باشد که تقریبا از تمام جهات تغذیه می شود ولی با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در اقلیم نیمه خشک واقع شده است و بارندگی در این اقلیم بصورت فصلی اتفاق می افتد، بنابراین فاقد رودخانه دائمی است . آ بهای زیرزمینی گستره مورد مطالعه یکی از منابع مهم تامین کننده آب پلایای میقان و خصوصیات کیفی آن می باشد. بدین منظور مطالعات کمی و کیفی بر روی آ بهای زیر زمینی دشت اراک (هیدروژئولوژی)، ارتباط کیفیت آب های زیرزمینی با سازندها و رخنمون های سنگی حوضه و سنگ کف منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، علاوه بر جمع آوری اطلاعات تجزیه شیمیایی از منابع و سازمان های مختلف، با حفر چاهک هایی در سه روند مشخص از محل جزیره اصلی پلایا به سمت حاشیه آن ، بصورت سیستماتیک، ۱۹ نمونه شورابه از محدوده پلایا برداشته شد . طی این بررسی منشاء شوری این رسوبات و نحوه تکامل و شور شدن آن مشخص گردیده است . سازند های و لای ههای سنگی واقع در ناحیه شمال و شمال شرقی حوضه رسوبی میقان و رودخانه آشتیان مهمترین عوامل تامین کننده یون های شورابه های کویر میقان شناخته شده است. آ بهای ورودی دارای غلظت پایینی از آنیو نها و کاتیون ها م یباشند که در طی تکامل ژئوشیمیایی و ته نشست کانی های تبخیری به شورابه های با غلظت بالایی از یو نها تبدیل شده و در نهایت شورابه تیپ Na-SO4-Cl را ایجاد نموده است.