سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
محمدجواد جاودان – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علی راحت دهمرده – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدیه نستوه – دانشجوی کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد ز

چکیده:

دشت لادیز در فاصله ۸۰کیلومتری جنوب شرق زاهدان و در نزدیکی مرز ایران و پاکستان قرار گرفته است که با مشکل کاهش ذخایر آب زیرزمینی مواجه شده است و بیلان آبی در بسیاری از آبخوانهای موجود در منطقه منفی شده درنتیجه جهت ایجاد بستر لازم برای نفوذ بیشتر آب در سفره های زیرزمینی با درنظر گرفتن عواملی چون میزان کیفیت و آب موجود بررسی ساختارهای زمین شناسی منطقه با توجه به باران های به میزان کم ولی با سرعت زیادکه مانع از جذب آب و تغذیه آبخوانهای منطقه می شود امکانات و محدودیتهای موجود برای افزایش میزان آب ذخیره شده در آبخوانهای این منطقه مورد بررسی قرارگرفته است علاوه بر این مناطق متفاوت محدوده مطالعاتی نیز از نظر میزان شوری و همین طور کیفیت آب برای کشاورزی و میزان هدایت الکتریکی EC و میزان PH مورد بررسی قرارگرفته است درانتها با توجه به جنس توالیهای سنگی موجود در منطقه و میزان بارندگی راههای افزایش میزان نفوذ آب و استفاده بهینه از نزولات جوی و آبهای سطحی موجود مورد بررسی قرارگرفته است تا راهکار مناسبی برای مهار آب در طول مسیر و قبل از خارج شدن دشت ارائه گردد با توجه به موارد فوق و شرایط اقلیمی منطقه استفاده از طرح تغذیه مصنوعی امری اجتناب ناپذیر می باشد.