سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود باغبان رضوان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ، تبدیل انرژی مهندس ناظر تجهیزات ه

چکیده:

ضربه قوچ حذاب ترین و در عین حال مخرب ترین پدیده در نظر افرادی است که با ایستگاه های پمپاژ وخطوط انتقال سروکار دارند ضربه قوچ که از ترجمه واژه WATER HAMMER بدست آمده می تواند موجب وارد آمدن خسارات و صدمات گوناگون در سیستمهای هیدرولیکی نظیر خطوط انتقال نفت آب جریانات ثقلی و … گردد دراین تحقیق معادلات حاکم با استفاده از روش مشخصه به معادلات معمولی تبدیل وی ا روش تفاضلات محدود بطور جداگانه با رایانه تحلیل گردیده و گراف به تفکیک با اعمال شرایط مرزی واقعی و پیچیده ارایه می گردند و نهایتا بهترین راه کارهای مقابله با این پدیده بحث و نتیجه گیری می گردد.