سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسین فیاضی – کارشناسی ارشد مهندسی گاز،
علی کمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

تولید، انتقال و تبدیل مجدد به گاز هیدرات ) از آب بوجود میآید که (Cage) همانطوری که میدانیم هیدراتهای گازی، بوسیله قرار گرفتن یک مولکول گاز درون قفسهای ترکیب هزاران و میلیونها از این قفسهها که دارای ساختارهای متفاوتی هستند باعث ایجاد هیدراتهای گازی میشود که عموماً در (دمای) پایین و فشار بالا این کار انجام میشود. در این مقاله راههای تولید هیدرات که معمولاً به دو صورت خشک و دوغاب مانند میباشد بررسی شده و همچنین راههای انتقال گاز طبیعی بررسی میشود که عموماً برای انتقال گاز طبیعی در مسافتهای بالا ازNGHاستفاده میکنیم و همچنین نحوه تبدیل مجدد به گاز هیدراتهای گازی گفته شده و در نهایت محاسبات اقتصادی انجام خواهد گرفت که عموماً تولیدهیدرات و انتقال و تبدیل مجدد به گاز آن در مقایسه با سایر روشها مقرون به صرفه خواهد بود بطوری که اگر باLNG مقایسه شود نسبت به آن در کل هزینهها ۲۴ % ارزانتر تمام خواهد شد