سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد مشیریان – دانشجوی مهندسی شیمی صنایع گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است تا یکی ازموضوعات جدید در حوزه انتقال گاز هیدراتهایگازی مورد بررسی قرارمیگیرد بدین منظور ابتدا هیدراتهای گازی وتاریخچه و نحوه تولید آنها بیان میشود با توجه بهموضوع مقاله چرخه انتقال گاز سه روش انتقال بدون خطوط لوله مورد بررسی قرارگرفته اند. سپس به معرفی چرخه انتقال گاز با هیدرات پرداخته شده است و در انتها موارد انجام شده توسطکشورهای پیشرو دراین زمینه و به خصوص کشور ژاپن بررسی می گردد بدین منظور فعالیت های انجام شده توسط شرکت NGH Japan بیان میگردد.