سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدامین صدق آمیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
علی وطنی – دانشیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه تهران
عبدالمحمد علمداری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
فرخ علیخانی – کارشناس ارشد بهره برداری مخازن نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

گاز طبیعی یکی از اساسیترین منابع انرژی جهان میباشد، استفاده از این انرژی روز به روز در حال افزایش است؛ بهطوری که براساس پیشبینیها مصرف گاز طبیعی تا پایان سال ٢٠٣٠ ، به ٢٠٧٠٠٠ فوت مکعب میرسد. روشهای کلی انتقال گاز طبیعی عبارتنداز: ۱- PNG 2- کاهش حجم. با توجه به معایب موجود در روشهای معمول مانند هزینه بالا در اتصال خطوط و نگهداری، فشار بالا و دمای پایین در فرآیند کاهش حجم، استفاده از هیدرات به عنوان منبع جدید ذخیره سازی و انتقال گاز مورد توجه میباشد. در این زمینه مهمترین هدف افزایش ظرفیت هیدرات و یافتن شرایط بهینه تولید هیدرات میباشد. در این مطالعه ابتدا مطالعات انجام گرفته توسط محققین پیشین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی جزئیات ، مزیت استفاده از این روش به اثبات رسیده است؛ همچنین در مرحله بعد با استفاده از دادههای یکی از مناطق گازی جنوب کشور در خلیج فارس شرایط تشکیل هیدرات در آن بررسی شده است و با بررسی نتایج، این جمع بندی حاصل شد که می توان این گاز را با استفاده از آب خلیج فارس به عنوان سیال مبرد به هیدرات تبدیل نمود و از این هیدرات برای انتقال گاز استفاده کرد و از سوزاندن و اتلاف آن جلوگیری نمود