مقاله هیرسوتیسم و شاخص توده بدنی در یک نمونه معرف زنان ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۷۱ تا ۲۲۷۶ منتشر شده است.
نام: هیرسوتیسم و شاخص توده بدنی در یک نمونه معرف زنان ایرانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله هیرسوتیسم
مقاله چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی نایینی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: جاذبی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیرسوتیسم به شرایطی اطلاق می شود که ازدیاد رشد موهای ضخیم سیاه در زنان توزیعی شبیه الگوی مردان داشته باشد. هیرسوتیسم یک اختلال شایع است که ۱۰ تا ۱۵ درصد زنان در سنین بارداری را تحت تاثیر قرار می دهد. تولید بیش از حد آندروژن در بافت چربی، در افزایش ۵۰ درصدی تستوسترون در گردش خون زنان پیش از یائسگی تاثیر دارد. بنابراین، به نظر می رسد که هیرسوتیسم بایستی بیشتر در افراد چاق شایع باشد اما بحث و نظرات گوناگون درباره این موضوع بسیار زیاد است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و هیرسوتیسم در یک جامعه از زنان ایرانی می باشد.
روش ها: در کارآزمایی بالینی مقطعی، ۸۰۰ زن، ۴۰۰ نفر مبتلا به هیرسوتیسم و ۴۰۰ نفر سالم مورد بررسی قرار گرفتند. متوسط سن افراد شرکت کننده ۲۸٫۰±۶٫۲ سال بود. هیرسوتیسم با سیستم نمره دهی Ferriman-Gallwey تعیین شد. قد و وزن به وسیله مقیاس سکا، و شاخص توده بدنی با استفاده از فرمول وزن به مجذور قد (kg/m²) تعیین گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری t و X2 انجام پذیرفت.
یافته ها: تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن و قد وجود نداشت. با این وجود، شاخص توده بدنی و وزن به طور معنی داری در گروه مبتلا به هیرسوتیسم نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، هیرسوتیسم اغلب در بیماران با شاخص توده بدنی بالاتر شایع تر بود. افزایش فراوانی هیرسوتیسم در افراد مبتلا به اضافه وزن به وسیله افزایش مقاومت به انسولین و تولید آندروژن توسط بافت چربی در این افراد قابل توضیح بود.