سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صاحبه مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محیا حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

انسان طبق هویت خود محیط را ادراک و قابلیت های بالقوه رفتاری را به محیط رفتاری موثر تبدیل می کند و چون سکنی گزینی و ساخت سکونتگاه یک رفتار فضایی است پس تحت کنترل هویت بوده و لذا جوهره سکونت و سکونت گاه احراز هویت ساکنان می باشد تحقیقات نشان داده که علت اصلی نقایص پیش امده در مسکن درمبانی طراحی سکونتگاه ها است که ناشی از شناخت ناقص انسان درنتیجه تبیین ناصحیح رابطه انسنا با محیط مسکونی می شود دراین مقاله سعی شده است پس از جمع بندی نظرات کارشناسان درباب هویت و هویت درسکونتگاه با یک روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله هویت دربافت سکونتگاهی شهر لار پرداخته شود نتایج حاصل حاکی از وجود هویت درسکونتگاه های شهر لار بافت پاقلعه می باشد مولفه هایی مانند فرهنگ و نحوه زندگی ساکنین حس تعلق دلبستگی مکانی حریم سرزندگی تنوع خاطره انگیزی امنیت و تعاملات اجتماعی را می توان تجلی گر هویت درفضای معماری این سکونت گاه ها دانست.