سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یکتا دانش – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

چکیده:

دراین سالها ما راه های بسیاری برای بازیابی آنچه با نامهای هویت ملی هویت ایرانی و .. نامیده شده جستجو شده اما چه بسا این راه همانند مفهوم هویت ملی دارای پیچیدگی های بسیاری است که همچون مفهوم هویت که درهر لحظه دچار دگردیسی شده و با از بین بردن خود دوباره خود را بازسازی می کند و ما و هزاران پژوهشگر دیگر را دراین زمینه دچار سرگردانی کرده است که به دنبال خود هویت گمشده را بهترین نام انتخاب کرده و دردوره معاصر عصر تکنولوژی و پیشرفته غرق شده و همچون شناگری غیرحرفه ای در سیاه چال هایی حاصل از نوگرایی و مدرنیته اعتمادب ه نفس خود را از دست داده و درحال غرق شدن است و شاید این وظیفه ماست که با بازشناسی و شناخت هر چه بیشتر آن هویت و اصالت ایرانی از سرگشتگی و گمشدگی آن ممانعت کرده و بپذیریم و بپذیرانیم که هویت ایرانی منحصرا به معنای سنت های گذشته ایرانی نیست و ان مفهوم هم می تواند همراه با عصر تکنولوژی پیشرفته کرده نو و بروز شود.