سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهام زردشت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
فرناز فداکارهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

دراتصاف موجوددرتحلیل فضاهای شهری شبکه های ارتباطی یکی ازبخشهای مهم آن می باشد که بخشهای مختلف شهر را به هم پیوند می دهد اما آنچه دراین شریانهای شهری به چشم می آید منظر و نماهای ایجاد شده توسط آنهاست که به هویت و پویایی شهر کمک کرده و باعث ایجاد حس رضایت و سرزندگی درناظر می شود کیفیات این مناظر شهری درطی دوران مختلف دچار تغییرات و دگرگونی هایی شده است بی شک آنچه درده های گذشته درهنگام عبور ازخیابان ها به چشم می خورد با آنچه اکنون دیده می شود تفاوت های زیادی چه ازلحاظ بصری و چه ازلحاظ عملکردی دارد اما آنچه حائز اهمیت است پذیرفته شدن از سوی شهروندان می باشد حال سوال اینجاست که باوجود تفاوت زیاد جایگاه معابر و عناصر تشکیل دهند انها این فضاها درکدام دوران بیشترین ارتباط را با مخاطبین خود برقرار کرده است مقاله حاضر برپایه مطالعه و تحلیل بنیادین طراحی شهری بصورت کتابخانه ای میدانی و با بررسی متون گذشته دراین زمینه خیابان زند به عنوان یکی از خیابان های تاریخی و اصلی شهر شیراز که دردوران مختلف تحولاتی درآن بوجود آمده است دوران پهلوی تا دوران حاضر از لحاظ دید بصری ایجاد شده مورد ارزیابی قراردهد