سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آویده طلایی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

هویت یکی از مهمترین مسائل و چالشهای پیش روی جوامع درحال توسعه در طی فرایند جهانی شدن عصر حاضر است خصوصا هویت درمعماری و شهرسازی از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر است که ضرورت دستیابی به معماری با هویت شهری موضوعی است که ضمن تاکید محققان و پژوهشگران به خواست کلی جوامعه تبدیل شده است لذا ضمن بررسی مفهوم هویت درمعماری و شهرسازی به روش تحلیلی توصیفی به تحلیل جایگاه این مفاهیم پرداخته می شود و از آنجایی که هویت معماری و هویت شهری دو مقوله کاملا مرتبط به یکدیگر هستند با رویکرد استدلالی به تاثیر دو عامل بریکدیگر پرداخته می شود.