سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدف احمدی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – دکتری معماری

چکیده:

تاریخ معاصر ایران بازتاب تحول اندیشه های گوناگون زمان را نشان میدهد که چگونه جهت گیری معماری را به دست گرفته است اتفاقاتی از قبیل تغییر حکومت ارتباط مستمر با غرب انقلاب و جنگ از مهمترین عواملی هستند که درتحول اندیشه ها نقش داشتند و معماری درپی شکل گیری هویت خود متاثر از این اندیشه ها همچنان توانسته است آن شکوفایی پیشین خود را بدست آورد با این حال دردوران سازندگی ساخت و سازهایی صورت گرفت اما با تقلید بی کیفیت از روی نمون های خارجی تصویری از یک جامعه تازه به دوران رسیده را ایجاد کرد با ارایه این تحقیق توسعه ای سعی برآن شد تا با جستجویی دوباره روند ادامه شکل گیری هویت معماری ایران را درنظر گرفت تا بتوان درپی آن علل نداشتن سبکی واحد ودرخور معماری ایرانی را ریشه یابی کرد درنهایت نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که تلاشهای بسیاری درزمینه حفظ هویت معماری درحال انجام است اما همچنان با شرایط بحرانی وضع اقتصادی نمی توان آینده همواری برای به ثمررسیدن این تلاشها درنظر گرفت.