سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش کرمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

برای معمارمسلمان اینکه خداوند یکتا چگونه از مرتبه ذات احدی درمراتب اسما و صفات درعالم بروز و ظهور کرده رازی است که از نردبان آن به حقیقت وجود عروج می کند درمعماری اسلامی وحدتهرگز پیامد پیوستگی عوامل تشکیلدههنده نیست بلکه ذاتی استو همه شکلهای فرعی از آن ح اصل می گردد برای هنرمند مسلمان نحوه ظهور وحدت درکثرت و رجوع کثرت به وحدت که معنای توحید است مهمترین رازومرز است معماری اسلامی هدف و وظیفه خود را درم قابل حامی و پشتیبان وحی قرانی برای دستیابی به غایتی که اسلام به واسطه ان الهام شده است یعنی تحقق اصل توحید لااله الاالله دنبال می کند از این رو شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه دردوران اسلامی به تزئین و آرایش آن بستگی دادتزئیناتی چون آجرکاری گچبری کاشیکاری حجاری منبت کاری و ایینه کاری درتمامی ادوار اسلامی رواج داشته و درهر دوره ای با امکانات آن روزگاران پیشرفته کرده است.