سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عفت صبوحی – مربی و مدیرگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
زهرا حیدران داروقه امنیه – مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

چکیده:

هویت شهری به معنای مجموعه صفات و خصوصیاتی است که شهرها را از یکدیگر متمایز کرده و شباهت آنها را با خودشان اشکار می سازد هویت شهری چیزی جدا از محیط شهر و ساکنان آن نیست این صفات محیطی در طول زمان و به تدریجی در ذهن و روح ساکنان بصورت یک تصویر ذهنی روشن و صریح از حس مکان شکل گرفته اند و یادآور اتفاقات و گذشته شهر بوده سبب شاخص شدن و افزایش خوانایی آن میشودهدف این تحقیق یافتن عناصرمحیطی سازنده هویت شهری به عنوان متغیرهای مستقل تاثیر گذار برجاودانگی بوده تاب ا شناخت عوامل ایجاد کننده بتوان آنها را تقویت نمود و بدست آیندگان سپرد فرض اولیه آن است که عناصر محیطی سازنده هویت شهری همان عناصر ساختارشهر هستند. روش تحقیق بصورت مطالعات شهودی و تهیه پرسشنامه توسط مسافران و ساکنان در ۵ شهر ماندگار اصفهان، تبریز، شیراز کرمان و یزد می باشد درنهایت با یافتن مکان جغرافیایی این عناصر برنقشه شهر پیوندی خوانا میان آنها کشف شد که کاملا برساختار شهر منطبق گردید و فرض اولیه تایید شد