سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پدرام حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری – معماری

چکیده:

مسئله رشدروزافزون جمعیت و توسعه شهرها در دوران امروزی معقوله ای است که توجه بسیاری را می طلبد در اینجاست که مبحث طراحی شهری خودنمایی می کند در طراحی شهری برای رسیدن به این امر باید ابزارهای مختلفی را به کارگرفت یکی از مهمترین ابزارها بررسی و شناخت عوامل هویت شهری می باشد نبود هویت موجب کم شدن دلبستگی شهروندان به شهر و از بین رفتن تعلق خاطر و در نهایت احساس انزوا می شود در این راستا به منظور تقویت هویت بومی انکار آنچه به منزله زشتی های موجود می باشد کافی نیست بلکه باید الگوهای برخاسته از شرایط فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، مصالح ساختمانی و تکنولوژی بومی و سایر مناسبات اجتماعی فراهم شود دراین صورت است که توسعه شهرها به سمت توسعه پایدار سوق داده می شود.دراین تحقیق معرفی و شناخت عوامل هویت بخش شهری چگونگی طراحی محیط با توجه به هویت حاکم برفضای به کاررفته در معماری شهرها مورد بررسی قرارمیگیرد و با توجه به نقش سازنده هویت در طراحی شهری راهکارهای مناسب به منظور هدایت توسعه شهرها براین اساس مطرح می گردد.