سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سینا علائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اردبیل ، ایران
محمد سالطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز ، ایران

چکیده:

هویت از موضوعات بحث برانگیز معماری معاصر ایران است. مقوله اى به نام زمان که انسان احساس کرد باید به کیستى و چیستى خود در برابر طبیعت و ماوراى طبیعت پاسخ گوید، هویت متولد شد. ضرورت دست یابی به معماری با هویت ایرانی، موضوعی است که ضمن تاکید شدن در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور به خواست ملی نیز تبدیل شده است. در مقاله حاضر به منظور روشن شدن حقیقت مفهوم هویت، سعی شده با استفاده از مطالعه اسنادی، این مفهوم در سه بخش شامل اصطلاح شناسی و بررسى مفاهیم هویت، هویت درمعمارى و مولفه های هویت ساز در معماری بومی استان اردبیل مورد بررسى قرار گیرد، به طورى که نتایج به دست آمده در طراحى هاى متکى بر مسئله هویت به کار گرفته شود. این مقاله در نهایت به این نتیجه می رسد که هویت بیش از آن که معطوف به فرهنگ و اصول غرب باشد به حفظ ارزش ها و اصول معماری گذشته و توجه به معماری سنتی کشورمان مرتبط است. در این مقاله سعی شده است که به ابنیه باستانی استان اردبیل که در طول سالیان متوالی قسمت هایی از آن تخریب و ویران شده است پرداخت که با تدابیر لازم جهت حفظ این میراث ملی که گویای هویت چند هزار ساله ما ایرانی هاست کوشید که این میراث بازگویی از اصول معماری ایرانی میباشد. اهداف مقاله ۱ – شناسایی مؤلفه های هویت سازی در معماری سنتی خانه های ایرانی. ۲ – بررسی چگونگی ظهور مؤلفه های هویت ساز در عناصر معماری سنتی خانه های ایرانی. سئوالات مقاله: ۱ – مفهوم هویت و شاخصه های آن در معماری سنتی خانه های ایرانی در چیست؟ ۲ – آیا نمود های هویت سازی در خانه ایرانی مشاهده می شود ؟