سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهلا ولدی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صادق معتکف ماسوله – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت

چکیده:

دراین سال ها راه های بسیاری برای بازیابی آنچه با نام های هویت ملی هویت یارانی هویت ایرانی اسلامی و نامیده شده اندیشیده و به مرحله اجرایی شدن رسیده است با این همه تاثیر این اندیشه ها درفضای عمومی جامعه به طور شفاف مشخص نشده است زیرا هنوز نظریه با نظریه هایی برای تعیین مولفه های دخیل دراین دگرگونی ها وجود ندارد پرسش هویت به ویژه درچنددهه گذشته بی گمان یکی از مهمترین پرسشها درحوزه روابط میان افرادو جوامع بوده است چندان که هم خود پیوسته درکانون توجه رسانه های همگانی بوده و هم عرصه ای برای تفسیر و سنجش هرگونه بیان یا بیانیه ای فراهم کرده است توجهی چنین فراگیر به این پرسش بدون درنظر گرفتن سرچشمه های گوناگون آن نشاندهنده اهمیت شناخت هویت است از سوییدیگر گوناگونی و تضادآرایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم درباره مفهوم هویتارایه می شود پیچیدگی آن را نشان میدهد و درنتیجه این امرشرایط مطلوبی را برای بررس یهای بیشتر درباره هویت ایجاد می کند.