سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

معصومه عبدالله زادگان – کارشناس ارشد معماری
علیرضا عزیزپور – دانشجوی ترم آخر کارشناسی معماری

چکیده:

مقوله ای به نام هویت سابقه ای بس دیرینه دارد ان زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود دربرابر طبیعت و ماورا طبیعت پاسخگو باشد هویت متولد شد با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست درمعماری معاصر ایران این واژه دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمدها ست رنگ باختن مفهوم هویت مختص حوزه معماری نباشد همچنانکه این ضعف درحوزههای مختلف فرهنگی اجتماعی ملی و غیره مشهود می باشد دراین سال ها راه های بسیاری برای بازیابی آنچه با نام های هویت ملی هویت یارانی هویت ایرانی اسلامی و نامیده شده اندیشیده و به مرحله اجرایی شدن رسیده است با این همه تاثیر این اندیشه ها درفضای عمومی جامعه به طور شفاف مشخص نشده است زیرا هنوز نظریه با نظریه هایی برای تعیین مولفه های دخیل دراین دگرگونی ها وجود ندارد بحث درمورد معماران معاصر ایران اغلب با موضوع نسبت با تاریخ و سیرتکاملی ان همراه است اکثر صاحبنظران هویت را مفهومی متغیر و شناور میدانند که درگذرزمان و دربازخورد با عوامل مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی و… شکل میگیرد بررسی سیرتکاملی این مفهوم درمعماری ایران به عنوان یکیاز کلیدهای اصلی راه گشای امروز ما می باشد.