سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ئاکو ویسی – کارشناس ارشد حفاظت و مرمت مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

کردستان منطقه ای است که دارای تاریخ کهن از روزگاران گذشته است با توجه به جغرافیا و محیط و اقلیم آن فرهنگی شکل گرفته که جدایاز این محیط و طبیعت نیست مردم منطقه سالیان سال با همین فرهنگ و محیط توانستند خود را با این خطه سازگار کنند حال سوال اساسی این است که فرهنگ بومی کردستان با توجه به قدمت زمانی و مکانی چگونه م یتواند در دنیای معاصر که دنیایی مدرن و پست مدرن است و در فرایند جهانی شدن پایدار بماند و در فرهنگ ملی و جهانی مستحیل نشود برای حفظ و بقای آن اتصال فرهنگ بومی به چارچوب هویت بومی از عمده ترین راه کارهای اجتماعی است معمولا حفظ فرهنگ به وجود هویت بستگی دارد مردمی که ج ایگاه خود را در قالب هویتی شناسایی نکنند فرهنگ آن نیز به رکود منجر می شود.با توجه به سالهای اخیر این گونه احساس می شود که فرهنگ بومی کردستان که همه دلالت های فرهنگی خود را داراست تحت تاثیر فرهنگ ملی فرهنگ جهانی نتوانسته در قشرها ونسلهای امروزین جایگاه مناسب هویتی پیدا کند به همین دلیل پرداختن به بازیابی هویت بومی از لحاظ نظری می تواند راه کارهای حفظ فرهنگ بومی را نشان دهد.مقاله حاضر درصدد بررسی بازیابی هویت بومی از طریق همین فرهنگ بومی است که می تواند هویت خاص خود را به وجود آورد. البته ما بر آن ادعا نداریم که هویت بومی وجود ندارد اما با توجه به زمینه فرهنگی و با توجه به نگاه انسان شناختی احساس می شود هویت بومی فرهنگ کردستان کمر نگ تر است این مساله همانطول که گفتم در قشر و نسل امروزین بیشتر احساس می شود