سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدجعفر جوادی ارجمند – استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
آرش بیداله خانی – دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

تحولات سیاسی درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به گونه ای د رحال انجام است که آینده این منطقه راهبردی در جهان اسلام بسیار متفاوت از حال خواهد بود ابعاد دامنه و عمق اعتراضات مردمی که در قالب جنبشهای اجتماعیدر حال پیشرفت می باشد به گونه ای است که امکان توقف و پسرفت آن را غیرممکن ساخته و سرنگونی بعضی از دولتهای عربی قطعی به نظر می رسد تحولات کنونی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن، الجزایر و اردن و مراکش در حالتاثیر گذاری برمردمان دیگر کشورهای اسلامی است دراین میان بحرانهای متوالی در جهان اسلامی باعث شد تا اعراب که هویت فراگیر خود رااز اسلام کسب کرده اند برضد سیستمهای سیاسی خودبه پاخیزند و برهمین اساس به اسلام سیاسی به عنوان آلترناتیو هویتی و بومی روی بیاورند. که تاثیر شگرف انقلاب اسلامی ایران بن مایه بسیاری ازجنبشهای اخیر بوده است.