مقاله هویت جمعی جوانان و برساخت جامعه پذیری طبقاتی (مطالعه موردی جوانان ۲۹-۱۵ ساله استان گلستان در سال ۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: هویت جمعی جوانان و برساخت جامعه پذیری طبقاتی (مطالعه موردی جوانان ۲۹-۱۵ ساله استان گلستان در سال ۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت جمعی
مقاله هویت طبقاتی
مقاله جامعه پذیری طبقاتی
مقاله کارگزاران جامعه پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان فرح
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم و برجستگی هویت طبقاتی در مقایسه با ابعاد فراملی و ملی هویت جمعی و تبیین مناسبات میان کارگزاران جامعه پذیری و نقش آن ها در ساخت هویت طبقاتی بر روی ۳۸۰ نفر از جوانان ۲۹-۱۵ ساله استان گلستان در سال ۱۳۹۱ به انجام رسید. نتایج نشان داد هویت طبقاتی در هر سه جنبه شناختی، احساسی و رفتاری از برجستگی در حد متوسط برخوردار است. همچنین بعد طبقاتی هویت جمعی در مقایسه با ابعاد فراملی و ملی، در جنبه های شناختی و رفتاری برجسته تر بود. اما در جنبه احساسی از هویت فراملی برجسته تر می نمود. همچنین در هویت طبقاتی، تنها جنبه شناختی برجسته تر از جنبه احساسی بود و سایر جنبه ها دارای برجستگی مشابه بودند. یافته ها حاکی از آن بود با وجود تاثیر بیشتر برنامه های ماهواره ای در شکل دهی به هویت طبقاتی، خانواده مکانیسم اصلی جامعه پذیری در شکل دهی به هویت طبقاتی محسوب می شد. در مناسبات میان کارگزاران جامعه پذیری، خانواده و نظام آموزشی رابطه ای متعارض گونه با برنامه های ماهواره ای از خود نشان دادند. اما برنامه های صدا و سیما و برنامه های ماهواره ای دارای یک رابطه مسالمت آمیز و همسو بودند. عدم تعامل میان کارگزاران داخلی نیز از نکات جالب این پژوهش بود.