مقاله هوم عابد در شاهنامه و ریشه های اسطوره ای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: هوم عابد در شاهنامه و ریشه های اسطوره ای آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوم عابد
مقاله اوستا
مقاله سوما
مقاله ریگ ودا
مقاله شاهنامه
مقاله اسطوره
مقاله افراسیاب
مقاله کی خسرو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نویدبازرگان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تراب پرور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوم یا هئومه که در فرهنگ ودائی سئوما نام دارد، گیاهی پررمز و راز است که خود را در جایگاه خدایان و ایزدان در پهنه اساطیر هند و ایرانی جای داده است. ردپای این ایزدگیاه، در کهن ترین آثار مکتوب نظیر وداها و نیز اوستا، تا ادبیات دوره میانه و سپس شاه نامه فردوسی بچشم می خورد. هم اکنون نیز جایگاه این گیاه و افشره مقدس آن در آیین های دینی زرتشتیان، یادگاری از پیشینه درخشان و فراتاریخی آن است. این پژوهش به بررسی ریشه های فرهنگی این گیاه از اعصار دور تا زمان حاضر می پردازد و نشان می دهد که چگونه در یک انتقال از قلمرو اسطوره به حماسه، دگرگونی هایی جالب توجه یافته است.