سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطیه دخانچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسن اسماعیل زاده – مدیر MIS سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
اسلام ناظمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

فضای رسانه ای امروز در عصرارتباطات و انبوه اطلاعات، نیازمند تصمیمات و اقدامات هوشمندانه و دقیق برای جذب مخاطب و انتقال پیام می باشد و این مهم بدون بهره گیری از زیرساخت مناسب فناوری جهت مدیریت داده، اطلاعات و دانش میسرنخواهد شد. در همین راستا هوش کسب وکار راه حل امروز دنیای فناوری اطلاعات می باشد و تاکنون کاربردهای آن در صنایع مختلف بررسی شده است. با این وجود کاربرد هوش کسبوکار در رسانه مقولهای است که در منابع علمی کمتر به آن اشاره شده است و تنها اطلاعاتی مختصر مرتبط با پروژههای انجام شده و شرکتهای مربوطه در دسترس است. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه معماری هوش کسبوکار متناسب با رسانهی ملی تعدادی از کاربردهای آن طرح و بررسی گردد و هدف از ارائه این مقاله طرح موضوع و تاکید بر اهمیت این مقوله در فضای رسانه ای امروز می باشد.