مقاله هوش هیجانی نیاز پرستاری امروز: مطالعه مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: هوش هیجانی نیاز پرستاری امروز: مطالعه مروری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله پرستاری
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاثیر هوش هیجانی در موفقیت افراد در سازمان های بهداشتی و درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مهارت ها به افراد اجازه می دهد تحت شرایط سخت بهتر فکر کنند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم و اضطراب و ترس جلوگیری نموده و به سادگی ذهن خود را آرام ساخته و به این ترتیب راه را برای بصیرت درونی و ایده های خلاق به روی خود باز کنند.
هدف: هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش هاست که هوش هیجانی چیست و در پرستاری چه کاربردی دارد؟
مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مروری است که با استفاده از کلیدواژه های آموزش پرستاری، هوش هیجانی، پرستاری و هوش عاطفی، مقالات پژوهشی و مروری فارسی و انگلیسی در حوزه های پرستاری و بهداشت، در پایگاه های اینترنتی CINAHL، Science Direct، Ovid، Scopus، SID، Magiran، Pubmed و Google Scholar در دوره زمانی ۱۵ ساله از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ بررسی گردیدند و در نهایت ۳۰ مقاله ISI فارسی یا انگلیسی دربرگیرنده کلمات کلیدی فوق که به صورت مقالات پزوهشی داوری و چاپ شده بودند، انتخاب و با رویکرد تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد آموزش هوش هیجانی یک تحول و نیاز اساسی در پرستاری محسوب می گردد، زیرا هوش هیجانی خط مشی پایداری را برای توسعه هنرورزی در رابطه پرستار – مددجو ایجاد نموده، مرزهای شخصی و حرفه ای را گسترش می دهد، موجب اداره خردمندانه روابط بین درمانگر و بیمار می گردد و باعث می شود پرستار دیدگاه انسانی نسبت به بیمار پیدا کند.
نتیجه گیری: به دست آوردن مهارت های هوش هیجانی با ایجاد تغییرات اساسی در دیدگاه و نگرش پرستاران نسبت به بیماران، خود و شغل شان به عنوان یک مهارت حرفه ای، می تواند موجب ارتقای حرفه گردد. به دست آوردن مهارت های هوش هیجانی توسط مدیران پرستاری، تاثیر شگرفی بر ارتقای خدمات ارائه شده به بیماران، خانواده ها و کل جامعه داشته و در نتیجه منجر به اعتلاء حرفه می شود. بنابراین توصیه می شود آموزش هوش هیجانی در دستور کار برنامه ریزان آموزش پرستاری قرار گیرد.