سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما نژادلباف – کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حسن کریمی درچه – رئیس اداره، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در اسلام به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار کارکنان بر مبنای آنها محور اصلی هوش معنوی هستند. در محیط های کاری سازمان های دولتی نیز پارادایم جدید معنویت و رشد و بلوغ معنوی ظهور پیدا کرده است. زمانی که موضوعات اخلاقی حل نشده باقی می مانند از رشد معنوی جلوگیری می کنند. لذا با عنایت به اهمیت و ضرورت مفاهیم هوش معنوی به عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان سازمان های دولتی، در این مقاله سعی بر آن است که به بیان تعاریف، دیدگاهها و راههای رشد هوش معنوی پرداخته شود تا برای مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت برنامه ریزی ها و اتخاذ خط مشی های مناسب، مفید واقع شده و با تکیه بر آن موجبات تعالی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان ها فراهم گردد