سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد کاظمی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
محسن حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
فاطمه حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در عصر کنونی با پیشرفت فناوری، و شکل گیری نیازهای جدید سازمانها نیز پیچیده تر و اداره آن ها نیز مشکل تر شده است. از جمله این سازمانها سازمانهای دانش محور میباشند که با تغییرات نوظهوری در محیطهای اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. بقا و عملکرد یک سازمان نیز مستلزم سرعت بخشیدن و توسعه دانش است. توجه مدیران باید به طراحی هوش سازمانی و توانمندیهای هوشمندانه مانند یادگیری، ارتباطات و مدیریت دانش متمرکز گردد. در نتیجه این روند، یک مفهوم نسبتا جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی گردیده است در این مقاله ضمن تشریح مفهوم هوش سازمانی به بررسی مفاهیم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و جایگاه سرمایه فکری در سازمانها دانش محور پرداخته شده است