سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا باصدا – گروه تحقیقاتی سیستمهای چند عامله، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پر
کاوه پاشایی – گروه تحقیقاتی سیستمهای چند عامله، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پر
صدرا عابدین زاده – گروه تحقیقاتی سیستمهای چند عامله، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پر
فتانه تقی یاره – گروه تح

چکیده:

با توجه به توسعه مجموعه های مستندات و اطلاعات خصوصاً بر روی وب، معماری های متمرکز سیستمهای بازیابی هوشمند اطلاعات جوابگوی نیاز کاربران نم ی باشند، لذا جهت کاهش زمان پاسخ دهی و افزایش ضریب گذردهی این سیستم ها، معماری های توزیع شده و معما ری ه ای موازی در مقابل معماری ه ای متمرکز م ی توانند مطرح گر دند. در این تحقیق با بکارگیری روشهای چند عاملی و استفاده از خرد جمعی، یک سیستم بازیابی هوشمند اطلاعا ت در قالب زبان جاوا پیاده سازی شده است. .در این پیاده سازی با ایجاد قابلیت خبرگی و یادگیری محدود و ساده در عاملها، پس از چند مرحله بازیابی اطلاعات، کارایی سیستم به نحو چشمگیری بهبود می یابد. نتایج حاصله نشانگر این است که در الگوریتم نمونه پس از ۱۵ مرحله اجرا، خبرگی قابل توجهی در عاملها حاصل م یشو د؛ بگونه ای که معیار تعداد مستندات مرتبط بازیابی شده قابل رقابت و یا حتی بهتر از سیستمهای کلاسیک متمرکز است.