سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهراء(
محسن گرایی – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

ایران یکی از تولیدکنندگان عمده انار در جهان بدلیل اقلیم و شرایط مناسب تولید آن می باشد. با توجه به حجم تولید زیاد آن، ضروری است که محصولات فرآوری شده جهت ایجاد تنوع و بازارهای مختلف به صورت صنعتی و به نوعی غیر از خود میوه عرضه شوند.یکی از فرآوریهای اصلی انار، تولید رب و لواشک می باشد که با صنعتی شدن هر چه بیشتر محصولات باغداری و تنوع علایق مصرف کنندگان به این صورت عرضه میگردد. جهت تولیدی صنعتی و رقابتی نمودن آن نیاز است علوم کشاورزی با علوم مهندسی و مدیریتی در هم آمیخته شوند. بدین منظور جهت انتخاب یک اتوماسیون صنعتی مناسب میتوان با استفاده از روشهای سیستمهای خبره هوش مصنوعی که بر پایه مدلسازی ریاضی باشد، هزینههای ایجاد تولیدات صنعتی کاهش یافته و به مناسبترین راندمان برای تجهیزات انتخابی دست یافت، که این امر منجر به اثر بخشی صحیح سرمایه گذاری میشود. پیاده سازی سیستمهای خبره در صرفه جویی هزینه، اقتصادیترشدن تولیدات، افزایش اثر بخشی و کارایی و همچنین رقابتیتر نمودن بازار محصولات نقش بسزایی داشته و همچنین با تلفیق نظرات کارشناسان و سایر اطلاعات کمی و فنی می توان سنجیدهترین تصمیمگیری را اتخاذ نمود.