سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحسن صادق زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورطبس
محسن غلامزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه درسازمانهای پیشرو مباحث برنامه ریزی جامع مدیریت ارتباط با مشتری درکنار هوشمندی کسب وکاردیده میشود هوشمندی کسب و کاردراصل کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های اماری مربوط به وضعیت کسب وکارسازمان است راهکارهوشمندی تجاری اطلاعات کلیدی سازمان را ازسیستم های اطلاعاتی مختلف گردآوری تلفیق و تحلیل میکند و این اطلاعات را درقالب شاخصهای کلیدی عملکرد بصورت داشبورد سازمانی یا کارتهای امتیازی متوازن دراختیار مدیریت سازمان قرارمیدهد مدیریت درصورت نیاز میتواند جزئیات مربوط به هرشاخص را تاجزئی ترین سطح مشاهده کند برای مثال اگر شاخص رشد درامد وضعیت مطلوبی نداشته باشد مدیر میتواند روند فروش را به تفکیک محصول گروه مشتری منطقه جغرافیایی مرکز فروش و غیره مشاهده کند و به ریشه یابی و اصلاحات لازم برای بهبود وضعیت بپردازد این یک مقاله توصیفی با هدف تعریف و تبیین ابعاد هوشمندی کسب و کار است که اهمیت هوشمندی کسب و کاردرتجارت امروزه و ریشه تاریخی هوشمندی کسبوکار تعریف آن ازدیدگاه نویسندگان مختلف مورد بررسی قرارگرفته است.