سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسن صادق زاده – دانشگاه پیام نور گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
محسن غلام زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر

چکیده:

امروزه درسازمان های پیشرو مباحث برنامه ریزی جامع مدیریت ارتباط با مشتری در کنار هوشمندی کسب و کارBI دیده می شود هوشمندی کسب وکاردراصل کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری مربوط به وضعیت کسب و کار سازمان است راهکارهوشمندی تجاری اطلاعات کلیدی سازمان را از سیستمهای اطلاعاتی مختلف گردآوری تلفیق و تحلیل می کند و این اطلاعات را در قالب شاخصهای کلیدی عملکرد بصورت داشبور سازمانی یا کارت های امتیازی متوازن در اختیار مدیریت سازمان قرار میدهد درکنار مزایای این روش پیاده سازینادرست BI منجر به مشکلات جدی و افزایش هزینه های سازمان نیز خواهد گردید. دراین مقاله بعد از معرفی مراحل پیاده سازی پروژه BI مزایا موانع و مشکلات انجام BI بررسی شده است.