سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا مولایی نجف آبادی – کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده:

درعصرانفجار اطلاعات سازمان ها بخصوص بانکها هرروزه حجم زیادی از داده را تولید وجمع آوری خواهند کرد استخراج اطلاعات مفید از پایگاه داده و تبدیل کردن اطلاعاتبه نتایج عملی چالش اصلی است که بانکها با آن روبرو هستند هوشمندی کسب و کار در اصل کاربرد تجاری داده کاوی DATA MINING شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری مربوط به وضعیت کسب و کار و محیط پیرامون سازمان است هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمندکسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیمات راهبردی و حتی چرخشهای آنی می باشد افزایش هوشمندی کسب و کار سازمان را نسبت به اطلاعات محیط کسب وکار آگاه نموده امکان تجزیه و تحلیل صحیح و به موقع داده ها و اطلاعات را فراهم می آورد هدف این مقاله تشریح هوشمندی کسب و کار و مزایای دیگر آن در سازمان ها منجمله بانکها بوده و نمونه از کاربرد موفق آن در صنعت بانکداری را ارایه می دهد.