سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دریا نصرت پور – کارشناس ارشد معماری عضو هیئت علمی آموزش کده فنی حرفه ای سما

چکیده:

یکی از مزایای رشد سریع فن آوری اطلاعات توسعه سیستمهایی استکه می توانند تغییرات اطراف زندگی انسان را اندازه گیری و ارزیابی کرده و نسبت به آنها عکس العمل داشته باشند این توانایی در کنترل تغییرات منجر به تغییر درمحیط فیزیکی بخصوص تغییر در ساختمانهایی که درآنها زندگی و یا کار انجام می شود گشته است نتیجه این تغییر رشد وسیع و مهمی در زمینه ساختمانهای هوشمند ساختمانهایی که سیستمهای ارتباطاتی و فن آوری اطلاعات را ترکیب کرده و یکسیستم یکپارچه راحت با امنیت بالا سودمند از لحاظ اقتصادی و درنهایت با هزینه پایین بوجود می آورند را ایجاد کرده است درمقایسه با ساختمان های سنتی مجتمع های هوشمند قادر به کاهش قابل توجه مصرف انرژی عملیات نگهداری و هزین های خدمات از یک سو و نیز ارایه امکانات ارتباطی امنیتی و مدیریتی و همچنین قابلیت طراحی های تکمیلی و یا طراحی مجدد از سوی دیگر می باشنددراین نوشتار سعی شده است پس از بررسی ویژگیهای خانه های هوشمند به تاثیراتی که در اصلاح الگوی مصرف دارند پرداخته شود.