سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دریا نصرت پور – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

یکی از مزایای رشد سریع فناوری اطلاعات توسعه سیستمهایی است که می توانند تغییرات اطراف زندگی انسان را اندازه گیری و ارزیابی کرده و نسبت به آنها عکس العمل داشته باشند این توانایی درکنترل تغییرات منجر به تغییر در محیط فیزیکی بخصوص تغییر درساختمان هایی که درآنها زندگی و یا کار انجام می شودگشتها ست نتیجه این تغییر رشد وسیع و مهمی در زمینه ساختمان های هوشمند ساختمانهایی که سیستمهای ارتباطی و فناوری اطلاعات را ترکیب کرده و یک سیستم یکپارچه راحت با امنیت بالا سودمند از لحاظ اقتصادی و درنهایت با هزینه پایین بوجود میاورند را ایجاد کرده است درمقایسه با ساختمان های سنتی مجتمع های هوشمند قادر به کاهش قابل توجهی مصرف انرژی عملیات نگهداری و هزینه های خدمات از یک سو و ارایه امکانات ارتباطی امنیتی و مدیریتی و همچنین قابلیت طراح یهای تکمیلی و یا طراحی مجدد از سوی دیگر می باشند دراین نوشتار سعی شده است پس از بررسی ویژگیهای خانه های هوشمند به تاثیراتی که دراصلاح الگوی مصرف دارند پرداخته شود.