سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر ظهوری مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

چکیده:

امروزه کشاورزی مانند دیگر حرفه ها رو به صنعتی شدن می رود دراین مقاله زنجیره تامین گلخانه های کشاورزی را با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات مکانیزه کردها یم از RFID به عنوان توانمندساز هوش تجاری درکنترل زنجیره تامین استفاده کرده ایم و همچنین یک دستگاه مجزا برای کنترل دما رطوبت و همچنین ابیاری هوشمند طراحی شده است امروزه با ظهور فناوری های جدید درسطوح مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین تکنولوژیه ای هوشمند مانند OLAP و سیستمهای هوش تجاری BI کمتر مدیری پیدا می شوند که درمدیریت خود این تکنولوژی ها را استفاده نکنند و این بگونه ای است که جهت گیری به سوی برقراری BI درهر زنجیره تامینی به عنوان استراتژی اصلی مدیران غیرقابل انکار است درابتدا برای این که مادر نهایت بتوانیم تاثیر میزان محصول تولید شده در گلخانه را با دما رطوبت و آبیاری به موقع بسنجیم باید میزان محصول تولیدی را بصورت دقیق اندازه گیری کنیم علاوه براین از تکنیکهای داده کاوی برای بررسی و پیش بینی عوامل وقوع بیماری با توجه به داده های قبلی گلخانه و پیش بینی آنها در آینده و پیشگیری از وقوع ان بیماری استفاده شده است.