سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی زمردیان – استادیار بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
محمود براتی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

عموما انواع مختلف ضایعات حرارتی در جمع کننده های خورشیدی به محیط اطراف از طریق قسمتهای فوقانی کالکتورها و بصورت اتلاف تشعشعی و همرفتی صورت میگیرد جهت به حداقل رساندن ضایعات یاد شده یک جمع کننده هوایی خورشیدی تک پوششه با صفحه جاذب فلزی سوراخ دار طراحی ساخته و مورد آزمایش قرارگرفت با عبور هوای تازه از قسمت فوقانی صفحه جاذب متخلخل که در اثر تابش انرژی خورشید داغ شده است و گذر هوا از درون سوراخهای این صفحه دمای هوا افزایش می یابد بخاطرعبور هوا از درون سوراخهای صفحه جاذب ضمن کاهش درجه حرارت سطح صفحه جاذب که سبب کم شدن تلفات تشعشعی و همرفتی بین صفحه و پوشش می گردد باعث افزایش ضریب انتقال حرارت بطریقه همرفتی بین هوا و جاذب می گردد از طرفی حرکت تقریبا عمودی هوا از درون سوراخهای صفحه جاذب کم شدن تلفات همرفتی بین صفحه و پوشش را به دنبال دارد.