سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استاد یار گروه بیابان زدائی، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استاد یار دانشگاه سمنان

چکیده:

تغییرات آب و هوایی و به تبع آن تغییرات خاک ها در مناطق مختلف کره زمین ، روی کشاورزی تاثیرات فراوانی گذاشته و این تاثیرات باعث شده که مدل ها و شبیه سازی های متعددی برای پیش بینی عملکرد محصولاتکشاورزی ، هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آینده ، در مناطق مختلف زمین ، پردازش و ارائه شوند. کشاورزی پایدار فلسفه ای است که بر اساس اهداف انسان و شناخت تنشهای دراز مدتی که فعالیتهای انسان برمحیط و موجودات زنده وارد می کندبنا شده است. فلسفه کشاورزی پایدار انسان را به سوی استفاده از تجربیات گذشته و نیز جدیدترین علوم در جهت حفاظت از منابع و ایجاد نظامهای متعادل کشاورزی راهنمایی می کندنظامهای مورد نظر در کشاورزی پایدار به مصرف بی رویه نهاده ها مربوط است . مصرف بی رویه برخی از از این نهاده ها نیز نه تنها به خاطر در اختیار بودن سوختهای فسیلی بلکه به دلیل ارزان بودن آنها می باشد این وضعیتاسیتنهایی حاکی از ضرورت وجود نظامهای کشاورزی است که از نظامهای فعلی پایدارتر باشند . بنابراین هنگامی که نگرانیهای سیاسی اجتماعی موجود در خصوص خطرات محیطی ناشی از مصرف بی رویه و نادرست نهاده ها باشد در این صورت بحث جایگزین کشاورزی پایدار جای خود را باز می کند. این نتایج نشان می دهد که بیشتر ایستگاه هایهواشناسی منطقه شرایط مطلوبی را به لحاظ مطابقت با استاندارد های سازمان هواشناسی جهانی ندارند.