سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا میرزایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

هنر یکی از نمود ها و جلوه های شگفت انگیز و سازنده حیات بشری است، که رسالت تبیین مفهوم آن بر عهده هنرمندان و اهل معرفت است. انسان حقیقتی، در حال شدن است و هنر حقیقتی، متعالی و مقدس است که نجات بخش انسان است. هنر، آفرینش زیبایی است و خلق زیبایی تجلی قدرت خداوند و ذوق و قریحه ی انسان است که در قالب کلام، تصویر، شعر و موسیقی و … نمود می یابد. اسلام، بعنوان کامل ترین دین هدایتگر، پاسخگوی این نیاز بشر و نیز، جهت گیری های اساسی انسان است. لذا، هدف این مقاله پی بردن به رویکرد اسلام به حیات انسان و هنر جاری در زندگی اش و نیز کشف زیبایی حاصل از هنر می پردازد. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، مطالعه ی منابع کتابخانه ای و متون تخصصی می باشد که نتایج حاصله در انتهای مقاله تحت عنوان نتیجه گیری ارائه می گردد